Här kommer vi inom kort att presentera aktuella uppdrag och händelser

Välkommen till Demolit AB

Vi erbjuder kompletta lösningar inom bland annat PCB-sanering, asbestsanering och mögelsanering.
Med utgångspunkt i Stockholm utför vi sanering åt kunder i hela Sverige.

Kompetens
Vi arbetar aktivt med att hålla oss ajour med den senaste utvecklingen inom branschen.
Demolit AB är företaget som ligger steget före för att kunna möta morgondagens krav inom rivning och sanering. Detta omfattar även Demolit AB:s underleverantörer och underentreprenörer.

Hänsyn
Demolit AB har både miljön och kunden för ögonen.Verksamhet strävar mot en ständig förbättring av arbetet med miljö och hållbarhet. Kunden och dennes krav på leverans och kvalitet är det som sporrar oss att ständigt hitta effektiva lösningar med bibehållen hög kvalitet.