Här kommer vi inom kort att presentera aktuella uppdrag och händelser

Asbest

Asbest är vanligt förekommande i fastigheter. Detta trots att det sedan 1977 råder importförbud på asbest och asbesthaltigt byggmaterial. Idag finner man asbest i fastigheter uppförda eller renoverade före importförbudets införande. Cancerframkallande asbest finns bland annat i VVS-installationer, golvmattor, brandisolering, fasader, mattlim, kakelfog och kakelfix.

Demolit AB ansvarar för sanering och transport till deponi av asbest och
asbesthaltigt material. Våra saneringstekniker är utbildade enligt AFS 2006:1.