Här kommer vi inom kort att presentera aktuella uppdrag och händelser

PCB

Fastigheter uppförda eller renoverade 1956-1973 kan i fogmassa och golvmassa ha PCB. PCB-förordning gör gällande att fastigheter uppförda eller renoverade under denna tidsperiod skall inventeras och saneras.
Material med bekräftad förekomst av PCB skall sedan deponeras.

Demolit AB ansvarar för provtagning, analys, sanering samt transport till deponi av PCB.